Cine suntem noi; detalii si informatii utile  

Functia AVERAGE


Vizualizare fãrã cadre Vizualizare cu cadre

Pachetele software destinate calculului tabelar au o multime de functii interne, deci gata de utilizat pentru cele mai diverse aplicatii. Una dintre acestea este functia AVERAGE. În mod analog cu cele spuse la functia SUM, functia AVERAGE "culege" toate datele din celulele specificate si face media lor aritmeticã. Sintaxa este urmãtoarea:
Tot ca si la functia SUM, functia AVERAGE admite pentru "prima valoare", cea de-a "doua valoare" si urmãtoarele (argumentele functiei):
Notã: Argumentele functiei pot fi o combinatie a celor de mai sus iar numãrul lor (al argumentelor) este limitat! Consultati manualul utilizatorului (User's Manual) pachetului software cu care lucrati.

În acest caz celulele fãrã continut si celulele cu etichete (text) "contribuie" în mod diferit la calculul mediei în functie de pachetul software utilizat. Pentru a întelege modul în care opereazã functia AVERAGE (tabelul V.4.1) vom lua în considerare exemplul de mai jos în care avem:

 • celula A1 - constanta 100
 • celula A2 - constanta 100
 • celula A3 - constanta 200
 • celula A4 - fãrã continut
 • celula A5 - eticheta TEXT
 • celula A6 - constanta 500
 •   Patru celule cu constante numerice (A1 ... A3 si A6), una fãrã continut (A4) si una cu eticheta "TEXT" (A5)  Tabelul V.4.1. Exemple de utilizare a functiei AVERAGE si rezultatele obtinute
  Exemplu La ce se calculeazã media? REZULTATE
  Microsoft
  Excel
  OpenOffice.org
  2.0 Calc
  AVERAGE
  (A1,A2)
  A1, A2 100 100
  AVERAGE
  (A1:A3,A6)
  A1, A2, A3, A6 225 225
  AVERAGE
  (20,A1:A3)
  constanta 20, A1, A2, A3 105 105
  AVERAGE
  (30,A1:A4,70)
  constanta 30, A1, A2, A3, A4, constanta 70 100 100
  AVERAGE
  (A3,A5)
  A3, A5 200 200


  Fig.V.4.1 ilustrazã modul în care lucreazã functia AVERAGE în pachetul Microsoft Excel iar fig.V.4.2 modul în care lucreazã aceeasi functie în pachetul OpenOffice.org 2.0 Calc.

  Excel XP: Modul în care lucrează functia AVERAGE
  Microsoft Excel XP: modul în care lucreazã functia AVERAGE

  OpenOffice.org 2.0 Calc: Modul în care lucrează functia AVERAGE
  OpenOffice.org 2.0 Calc: modul în care lucreazã functia AVERAGE  TEMA precedentã - Functia SUM Iesire din programul de învãtare TEMA URMÃTOARE - Functia MAX