MOTTO: SIMPLU ESTE FRUMOS
"Trebuie sã pornim de la practicã spre teorie" – Colin LOVE, Nottingham Business School
"Continutul unui document este mai important decât forma sa esteticã" – Peter Thoeny, http://twiki.org
Afaceri în mediul Internet
   
Abordati cu Liciniu, Emilia & Gabriel

ARTA UTILIZÃRII COMPUTERELOR
– SUITÃ DE PROGRAME TUTORIALE BAZATE PE WEB CARE POATE FI "VÃZUTÃ" ÎN ORICARE NAVIGATOR –


Abordati (RAPID & USOR) o tematicã de studiu din lista de mai jos: Cu Liciniu, Emilia & Gabriel, arta utilizãrii computerelor înseamnã:
1 EDITOARE DE TEXT – ABORDARE COMPARATIVÃ
   Tutorial pentru Microsoft Word XP/2007 si OpenOffice.org 2.0 Writer
Glosar de termeni

  • ANALOGII PE BAZA CUNOSTINTELOR ANTERIOARE
  • EXPLICATII ÎNTR-UN LIMBAJ NATURAL, OBISNUIT
  • DEMONSTRATII PRACTICE
  • ABORDARE COMPARATIVÃ
  • EXERCITII CU FINALITATE PRECISÃ
NOTÃ: Puteti reveni oricând în aceastã paginã printr-un clic pe cuvântul ACASÃ sau pe o pictogramã identicã celei reprezentate mai jos.
ACASÃ - HOME

Recomandãm o rezolutie minimã de 1024 × 768 pixeli
2 CALCUL TABELAR – ABORDARE COMPARATIVÃ
Site-ul intranet al firmei

3 SISTEME DE OPERARE – ABORDARE COMPARATIVÃ
Computerul si Tehnologia Informatiei

4 COMERT ELECTRONIC
Site-ul Internet al firmei
SBI!